Saturday, April 17, 2010

Východiskem je otázka

"Když sedím ve své knihovně v noci, pozoruji v kuželech světla neúprosná hejna prachu, vířícího se ze stránek i z mé kůže, a v chabém pokusu o vytrvalost pravidelně stírám jednu mrtvou vrstvu za druhou. Rád si představuji, že následujícího dne po mém dni posledním se moje knihovna a já společně rozpadneme, takže i když už nebudu existovat, budu stále se svými knihami."

Alberto Manguel: Knihovna v noci. (str. 43)

No comments: